Tag Archive for 'zeleni oblak'

Ep o 3 brđana junaka i 10 zlih trigonometara

Prema ugovorenoj suradnji Saveza izviđača Hrvatske i Državne geodetske uprave, zainteresirane izviđačke udruge mogu se uključiti u projekt “Revizija trigonometrijskih točaka”. Članovi udruga trebaju obići, fotografirati i skicirati trigonometre koje su odabrali, a Savez im za to isplaćuje naknadu. Naša vrla 3 brđana uputili su se za “prvomajski” vikend (30.04.-02.05.2009.) riješiti deset točaka u okolici Bitoraja i bespućima Velike Kapele. Ovo su njihove priče… :-)
Continue reading ‘Ep o 3 brđana junaka i 10 zlih trigonometara’